Certyfikat F Gazy – czym jest i kto musi go mieć?

Certyfikat F Gazy – czym jest i kto musi go mieć?

Praca przy instalacjach zawierających fluorowane gazy cieplarniane wymaga nie tylko wiedzy, ale również odpowiednich szkoleń i certyfikacji. Co daje nam certyfikat F gazy, czego on dotyczy i kto musi go mieć? Jak wygląda proces jego zdobycia i kto wydaje nam wspomniany dokument?

1. Certyfikat F gazy – co to jest?

2. Kto musi posiadać certyfikat F gazy?

3. Szkolenia z fluorowanych gazów cieplarnianych i nie tylko – jak je wykonać?

Certyfikat F gazy – co to jest?

W niektórych branżach normalnym jest praca przy substancjach zubożających warstwę ozonową lub w inny sposób nieobojętnych dla środowiska. Zaliczymy do nich między innymi tych przedsiębiorców, którzy mają kontakt z instalacjami chłodniczymi, klimatyzacją czy też pompami ciepła. Osoby podejmujące się serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, pomp ciepła, agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych, konserwacji urządzeń technicznych i tym podobnych również mają kontakt z gazami nieobojętnymi dla warstwy ozonowej. Aby móc bezpiecznie i sprawnie pracować z tego typu gazami, potrzebujemy odpowiedniego szkolenia oraz certyfikatu. Szkolenie, które pozwoli nam na codzienne wykorzystywanie gazów zawierających w sobie fluor nazywamy szkoleniem F-Gazy. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://grupasilesia.com.pl/oferta/f-gazy/.

Kto musi posiadać certyfikat F gazy?

Jeżeli w naszej pracy mamy do wykonania zadania przy niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (jak np. freon), musimy posiadać do tego stosowane uprawnienia. W innym wypadku możemy wpaść w kłopoty lub też nie zostaniemy dopuszczeni do naszego stanowiska pracy. Certyfikat F gazy musi posiadać każdy, kto wchodzi w kontakt z gazami wywołującymi efekt cieplarniany. Zwykle pracodawca informuje o tym z wyprzedzeniem, tak abyśmy mogli przygotować się do prawidłowego wykonywania naszych codziennych obowiązków. Certyfikat ten musimy również posiadać w sytuacji, gdy pracujemy z substancjami nie zawierającymi fluoru, ale w inny sposób zubożają warstwę ozonową.

Szkolenia z fluorowanych gazów cieplarnianych i nie tylko – jak je wykonać?

Certyfikat F gazy wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Zanim jednak będziemy mogli przejść do egzaminów, musimy odbyć szkolenie w tym zakresie. Na terenie Polski istnieje wiele firm, które są w stanie zapewnić nam dostęp do wiedzy i materiałów niezbędnych do tego, aby pozytywnie ukończyć egzaminy. Gdy skończymy kurs, otrzymamy zaświadczenie ukończenia szkolenia i będziemy mogli podjąć się certyfikacji.