Wydajna kontrola nad sprężarkami powietrza

Wydajna kontrola nad sprężarkami powietrza

Sprężarki powietrza to urządzenia umożliwiające prawidłowe zasilanie narzędzi pneumatycznych, ale sprawdzają się też przy bardziej skomplikowanych projektach technicznych w przemyśle farmaceutycznym, przy produkcji mebli, w sektorze spożywczym. Coraz więcej nowoczesnych urządzeń posiada mikroprocesory zgodne z ideą przemysłu 4.0 i maksymalizujące standardy kontroli.

Sprężarki powietrza to urządzenia umożliwiające prawidłowe zasilanie narzędzi pneumatycznych, ale sprawdzają się też przy bardziej skomplikowanych projektach technicznych w przemyśle farmaceutycznym, przy produkcji mebli, w sektorze spożywczym. Coraz więcej nowoczesnych urządzeń posiada mikroprocesory zgodne z ideą przemysłu 4.0 i maksymalizujące standardy kontroli.

Dlaczego warto wybierać możliwie najlepsze systemy sterowania w kompresorach?

Chodzi przede wszystkim o redukcję energii elektrycznej. Nowoczesne sterowanie odbija się pozytywnie na kosztach serwisowania i na lepszym dopasowaniu wiązki sprężonego powietrza do bieżących potrzeb operatora i całego zakładu. W przemyśle stosuje się najczęściej zasadę połączenia sprężarek stałoobrotowych ze zmiennoobrotowymi w celu zaspokojenia dodatkowego, sezonowego zapotrzebowania. Przedsiębiorcy z dobrym systemem kontroli eliminują właściwie problem przestojów i nie narażają się na straty ekonomiczne.

Prognozowanie przestojów już na etapie projektowania sprężarkowni

W sprężarkowni można również ustawić zapasowe urządzenia, które zastąpią podstawowe po wystąpieniu awarii. Inteligentne systemy kontroli oraz sterowania mogą połączyć działanie sprężarek z zaawansowanymi filtrami, czy osuszaczami umożliwiającymi eliminowanie zanieczyszczeń z obszaru pracy kompresora.

Kontrola sprężarek w jednolitym systemie ogranicza problemy ekonomiczne

Zakłady produkcyjne wprowadzające zdalne sterowanie oraz monitorujące wydajność sprężarek potrafią znacznie lepiej dopasować się do zmiennego cyklu produkcyjnego. Złożone sterowniki obsługują nie tylko technologie od jednego producenta, ale zapewniają pełną kompatybilność z innymi markami. To ważna zaleta, ponieważ w przypadku potrzeby podłączenia dodatkowej sprężarki do systemu nie trzeba martwić się o prawidłową komunikację zasobów.

Co to znaczy wydajna kontrola w przypadku sprężarek powietrza?

  • wykonywanie regularnych audytów energetycznych umożliwiających eliminację strat ekonomicznych w dłuższej perspektywie,
  • połączenie wszystkich urządzeń w jeden system monitorowany właściwie z jednego miejsca,
  • regularne raportowanie i testowanie innowacji, w tym sterowników nowej generacji,
  • planowanie serwisu z wyprzedzeniem i przewidywanie przestojów,
  • wprowadzenie standardu regulacji zdalnej urządzeń, chociażby z poziomu urządzeń mobilnych, albo komputera stacjonarnego.

Innowacyjne usługi zarządzające dla przedsiębiorstw wykorzystujących sprężarki

Sprężarki powietrza połączone z jeden, prawidłowo kontrolowany system zapewniają wysoką wydajność i działają znacznie dłużej bez krytycznych awarii. Nowoczesne urządzenia można nawet połączyć z bezpośrednią bazą diagnostyczną producenta i uzyskać wskazówki od inżynierów związanych z daną marką. Takie możliwości zapewnia, np. usługa BOGE Connect, jeśli korzystasz z cenionych sprężarek marki BOGE. Kontrola to jeden z elementów zarządzania sprężarkami powietrza, krytyczny dla poprawy wydajności i zachowania ciągłości roboczej. Raporty i symulacje to szansa na poprawienie przewagi konkurencyjnej wielu zakładów produkcyjnych.