Przedsądowe wezwanie do zapłaty – jak je przygotować?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – jak je przygotować?

Podpisując umowę na określoną usługę, kupując towar na raty bądź zaciągając kredyt, zobowiązujemy się do terminowych wpłat. Jednak niekiedy zdarza się, że wierzyciel nie otrzymuje swoich należności, przez co zmuszony jest podjąć odpowiednie kroki. Kiedy zwykłe monity i upomnienia telefoniczne oraz pisemne nie przynoszą skutku, wówczas wystosowywane zostaje przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jednak aby było ono ważne, musi zawierać konkretne informacje.

Jak sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Ostatnim etapem, który kończy polubowny etap windykacji, jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Otrzymanie go jest dla dłużnika jasną informacją, że jeśli nie spłaci należności w wyznaczonym terminie, wtedy może spodziewać się tego, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. Tworząc dokument, o którym mowa, należy pamiętać o tym, aby zawrzeć w nim treści, takie jak: data oraz miejsce sporządzenia, dane dłużnika i wierzyciela, kwotę długu − główną oraz z odsetkami, termin jej uregulowania, numer konta do spłaty oraz podstawę prawną. Na samym końcu należy poinformować o konsekwencjach, które nastąpią w sytuacji nieuregulowania długu w terminie. Aby wezwanie do zapłaty było prawnie skuteczne, niezbędne jest umieszczenie na nim własnoręcznego podpisu wierzyciela.

W jakiej formie wysłać wezwanie do zapłaty?

Pierwsze upomnienia dotyczące nieuregulowanych płatności można wysyłać drogą elektroniczną lub listem zwykłym. Natomiast przedsądowe wezwanie do zapłaty najlepiej wysłać listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania. Można dodatkowo wybrać opcję potwierdzenia odbioru. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci długu, wówczas kopię takiego potwierdzenia warto dołączyć do pozwu. Dla sądu będzie to informacja, że wierzyciel wyczerpał wszystkie możliwe środki w celu polubownego rozwiązania sprawy. Wierzyciele, którzy nie wiedzą, jak sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty, mogą uzyskać porady prawne z prawa pracy.

Zawarcie wszystkich kluczowych elementów w przedsądowym wezwaniu jest niezbędne, aby było ono ważne i skuteczne.