Jak rozliczyć czas pracy pracownika?

Jak rozliczyć czas pracy pracownika?

Najbardziej powszechny wymiar czasu pracy to osiem godzin dziennie, pięć razy w tygodniu. Ale są zawody, w których pracownik świadczy pracę przez dwanaście godzin. Mogą zdarzyć się też nadgodziny oraz dyżury, kiedy pracownik przebywa w domu, ale w każdej chwili jest gotów wykonać określone zadanie zlecone przez pracodawcę. Jak zatem rozliczyć czas pracy?

Okres rozliczeniowy czasu pracy

W zależności od branży i specyfiki pracy okres rozliczeniowy może być różny. Zazwyczaj wynika on z regulaminu pracy i wyrażany jest w tygodniach lub miesiącach. Pracodawca zleca bowiem swoim podwładnym określone zadania, a po ich zakończeniu następuje rozliczanie czasu pracy. Najczęściej można się spotkać z tym, że okres rozliczeniowy nie przekracza czterech miesięcy. Możliwe jest jego przedłużenie, ale tylko w wybranych działalności, na przykład budownictwa czy rolnictwa. Co istotne, dzień pracy to siedem następujących po sobie dni kalendarzowych, które liczone są od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Z kolei doba to dwadzieścia cztery godziny, ale rozpoczyna się ona nie o północy, a o godzinie, kiedy pracownik rozpoczyna swoją zmianę. Jest to ważne z punktu widzenia rozliczania czasu pracy pracownika.

Ewidencja czasu pracy umożliwiająca obliczenie pensji

Aby księgowa mogła rozliczyć czas pracy i tym samym obliczyć wynagrodzenie, jakie przysługuje danemu pracownikowi, niezbędna jest do tego ewidencja czasu pracy. Dużym ułatwieniem jest nowoczesny system polegający na automatycznym rozliczaniu czasu pracy, którą to usługę świadczy Contract Administraction, podobnie jak outsourcing kadr i płac oraz payroll Poland. Powierzając księgowość specjalistom z zewnątrz, mamy pewność, że są oni na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami i pracują na innowacyjnych programach, zapewniających bezpieczeństwo danych.

Do rozliczenia czasu pracy potrzebna jest ewidencja pracowników, a przy automatycznym systemie zyskuje się informacje, które pozwalają wdrożyć rozwiązania, aby praca była jeszcze bardziej efektywna.