Podstawowe zalety systemów ERP

Podstawowe zalety systemów ERP

Transformacja cyfrowa wpłynęła na sposób zarządzania wielu przedsiębiorstw. Powszechny dostęp do internetu zmienił sposób planowania produkcji, szacowania kosztów czy tworzenia strategii biznesowych. Coraz więcej firm, aby pozostać konkurencyjnymi, korzysta z innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Dotyczy to zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i firm z sektora MŚP. Dlatego na rynku pojawia się coraz więcej produktów ułatwiających kompleksowe zarządzanie organizacją. Jednym z nich jest oprogramowanie klasy ERP. Co to dokładnie oznacza? Jakie korzyści może przynieść Twojej firmie? Sprawdź!

Czym jest system ERP i jaki wybrać?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest system ERP, warto zacząć od rozszyfrowania skrótu ERP, który pochodzi od angielskich słów enterprise resource planning, co można przetłumaczyć jako planowanie zasobów przedsiębiorstwa. System ERP składa się z wielu aplikacji, które umożliwiają m.in. zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, zaopatrzeniem, produkcją, dostawami, magazynem czy relacjami z klientami.

Na polskim rynku funkcjonuje wiele systemów ERP. Choć wszystkie mają ułatwiać planowanie zasobów przedsiębiorstwa, to nie wszystkie są równie efektywne.

Dużą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się system Microsoft Dynamics 365, który oferuje 4 rozwiązania ERP: Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Microsoft Dynamics 365 Project Operations oraz Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Inżynierowie Microsoft, pracujący nad rozwiązaniami ERP dla giganta z Redmond, wzięli pod uwagę to, że różnym firmom przyświecają nieco inne cele. Duże znaczenie ma charakter branży, w której działają. Np. w branży retail istotne jest zatowarowanie sklepu zgodnie z prognozowanym popytem czy zarządzanie cyklem życia produktu. Z kolei w branży produkcyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na maksymalizację czasu pracy, czyli m.in. planowanie konserwacji sprzętu czy skrócenie czasu przestoju maszyn, a także ograniczenie zakłóceń w łańcuchu dostaw.

System ERP – 10 korzyści dla firmy

  1. Usprawnienie procesów biznesowych.
  2. Lepsza kontrola nad procesami firmowymi.
  3. Ograniczenie ryzyka operacyjnego.
  4. Lepszy dostęp do najważniejszych informacji firmowych.
  5. Szybsze wprowadzenie produktów na rynek.
  6. Optymalizacja poziomu zapasów.
  7. Automatyzacja i ujednolicenie procesów księgowych.
  8. Krótszy termin realizacji zamówień.
  9. Wzrost liczby klientów.
  10. Lepsze prognozowanie sprzedaży.

Kto zajmuje się wdrożeniem systemu ERP w firmie?

Wybór oprogramowania to nie wszystko. Duże znaczenie ma także wybranie firmy przeprowadzającej implementację, która powinna być nie tylko dostawcą usługi, ale także partnerem biznesowym. Wybierając system Microsoft, warto upewnić się, że firma dokonująca wdrożenia wykorzystuje praktyki rekomendowane przez giganta z Redmond (jak np. xplusglobal.com). Warto także zwrócić uwagę na to, czy wybrana firma narzuca z góry pewne standardy, czy dostosowuje metody działania do indywidualnych potrzeb danego klienta.