Jakie są podstawowe zasady dziedziczenia w Polsce?

Jakie są podstawowe zasady dziedziczenia w Polsce?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Spadek wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Na jakich zasadach następuje dziedziczenie? Lista kwestii, jakie trzeba uwzględnić w tego rodzaju sprawach, jest naprawdę długa, a zapomnienie o którejkolwiek z nich powoduje szereg poważnych problemów.

Na jakiej podstawie można otrzymać spadek?

W polskim prawie można zostać powołanym do spadku na podstawie testamentu albo ustawy, czyli Kodeksu cywilnego. Przy czym zawsze pierwszeństwo ma testament. Jeżeli zmarły pozostawił po sobie ten dokument – i co niezwykle istotne, jest on ważny, a więc wywołuje skutki prawne – to dziedziczenie nastąpi według woli spadkodawcy zapisanej w testamencie. Może on zostać sporządzony w różnorodny sposób. Największą pewność daje testament notarialny. Jego podważenie jest naprawdę bardzo trudne. Podobnie, jak testamentu własnoręcznego, tj. napisanego w całości osobiście przez spadkodawcę (nie wystarcza tu samo podpisanie treści ostatniej woli np. wydrukowanej komputerowo).

W testamencie spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem właściwie w dowolny sposób, według swojego uznania. Powinien jednak pamiętać, że jego bliscy mają prawo do zachowku, czyli określonej części majątku spadkowego. Jeżeli spadkodawca chce ich pozbawić tego prawa, musi ich wydziedziczyć. Prawo spadkowe Wrocław wymaga podania przyczyn wydziedziczenia. Natomiast kiedy zmarły nie pozostawi testamentu lub będzie on nieważny, dziedziczenie następuje na podstawie Kodeksu cywilnego.

Zasady dziedziczenia ustawowego

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Natomiast gdyby dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, należny mu udział w spadku przechodzi na jego dzieci w częściach równych. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku odrzucenia spadku. Wówczas tego, kto odrzucił spadek, traktuje się tak, jakby w ogóle nie dożył jego otwarcia.

Wrocław prawnik wyjaśnia, że dziedziczenie ustawowe polega na tym, że spadek „przechodzi” na dalszych spadkobierców tylko wtedy, kiedy ci, którzy są powołani w pierwszej kolejności, nie żyją bądź odrzucili spadek. Przykładowo, w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice, a jeżeli zmarły nie miał zstępnych i małżonka, cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Na końcu zawsze jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, która ma obowiązek przyjąć spadek.

Spadek trzeba jeszcze podzielić

Powołanie do spadku nigdy nie kończy sprawy. Najpierw trzeba złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Kiedy krąg spadkobierców zostanie ustalony, majątek wchodzący w skład spadku trzeba podzielić. Można tu uczynić na podstawie umowy lub orzeczenia sądu. Wszystko zależy od tego, jaką ścieżkę wybiorą spadkobiercy i czy uda im się samodzielnie dojść do porozumienia co do sposobu podziału. Bez tego spadek podzieli sąd.