Jak sprawdzić firmę przed zakupem jej akcji?

Jak sprawdzić firmę przed zakupem jej akcji?

Inwestowałeś już w obligacje, fundusze ETF i teraz chcesz do swojego portfela inwestycyjnego dołączyć akcje? Pierwszym krokiem jest sprawdzenie spółki, która Cię zainteresowała. Dowiedz się, jak to zrobić w 5 krokach.

Krok pierwszy – kapitalizacja rynkowa spółki

Do obliczenia kapitalizacji rynkowej wykorzystuje się prosty wzór – wystarczy pomnożyć cenę akcji przez liczbę akcji będących w obrocie. Inwestowanie w spółki o dużej kapitalizacji uznaje się za mniej ryzykowne niż inwestowanie w spółki o małej kapitalizacji. Powód jest prosty – najczęściej są to największe podmioty działające w danym sektorze rynku, które w pełni wykorzystują swoją rozpoznawalność i zaufanie, jakim cieszą się zarówno wśród klientów, jak i inwestorów.

Kapitalizacja pozwala określić, jaki będzie zakres wahań kursu akcji. Większych zmian cen akcji należy spodziewać się w przypadku spółek o niskiej kapitalizacji.

Krok drugi – wyniki finansowe firmy

Każdego inwestora powinny zainteresować wyniki finansowe firmy, której akcje planuje on zakupić. Jednak sprawdzenie rachunku zysków i strat to za mało – ważne jest też uwzględnienie innych danych. Należą do nich:

  • aktywa i pasywa – informacji zarówno o aktywach, jak i pasywach spółki należy szukać w bilansie,
  • historyczne ceny akcji – sprawdzając historyczne ceny akcji, można ocenić zmienność,
  • przewidywane (planowane) zyski – należy ocenić, czy przedstawione prognozy są realistyczne. 

Na wyniki finansowe spółki wpływ mogą mieć też planowane przez nią inwestycje. Należy pamiętać, że działalność w niektórych branżach wymaga ciągłego inwestowania w sprzęt i zasoby.

Krok trzeci – wartość spółki

To kolejny punkt, na który należy zwrócić uwagę przed zakupem akcji wybranej spółki. Podmioty gospodarcze działające na rynku mogą być wyceniane na różne sposoby – kluczowy jest cel, dla którego wycena jest sporządzana. To powoduje, że należy zapoznać się z całym raportem – również jego początkową sekcją, w której przedstawiony został opis założeń i cel wyceny.

Przykładowe metody wyceny, które są stosowane przez rzeczoznawców, to: metoda skorygowanych aktywów netto, metoda księgowa i metoda odtworzeniowa.

Krok czwarty – zarządzanie spółką

Wyniki finansowe spółki to efekt pracy zespołu ludzi. Nie zawsze jednak za sukcesem firmy stoją jej właściciele – zdarza się, że dopiero wejście do zarządu specjalistów zmienia sytuację. Właśnie dlatego kolejnym krokiem, który należy wykonać, jest przyjrzenie się strukturze właścicielskiej i zarządczej spółki.

Na co zwrócić uwagę? Oto kilka przykładów:

  • czy w zarządzie są osoby, które stworzyły spółkę,
  • czy w ostatnim czasie w zarządzie pojawiły się nowe osoby, czy też skład zarządu jest niezmienny od wielu lat,
  • jak wiele akcji posiada kadra zarządzająca firmą.

Jeżeli firma jest od początku prowadzona z sukcesami przez założycieli i w dodatku niechętnie sprzedają oni posiadane akcje, to oznacza, że zarząd pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju.

Krok piąty – konkurencja w branży

Wystarczy wejść na stronę home.saxo, aby przekonać się, że inwestorzy mają ogromny wybór – Saxo proponuje dostęp do ponad 22 000 różnych akcji. Duża konkurencja wymaga sprawdzenia nie tylko liczb w sprawozdaniach, ale również tego, jak spółka radzi sobie na rynku. Inaczej mówiąc, konieczna jest analiza otoczenia rynkowego.

Chcesz ograniczyć ryzyko inwestycyjne? Sprawdź, jakie firmy działają w tej samej branży. Dobrym pomysłem będzie też analiza wyników finansowych konkurencji. Dzięki temu dowiesz się, jak wybrana przez Ciebie firma radzi sobie na tle innych podmiotów.