Czym zajmuje się inspektor danych osobowych?

Czym zajmuje się inspektor danych osobowych?

Zasady RODO wprowadziły zamieszanie w wielu przedsiębiorstwach. Od czasu ich wprowadzenia minęło już wiele lat, a jednak nadal niektóre firmy nie wiedzą, jak zabezpieczać dane osobowe. Aby upewnić się, że u Ciebie wszystkie procedury są prawidłowe, możesz poprosić o pomoc inspektora danych osobowych. Na czym polega to stanowisko?

Kim jest inspektor danych osobowych?

Inspektor danych osobowych to osoba, która musi mieć szczegółową wiedzę i kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy w zakresie ochrony danych osobowych. Nie może nim zostać ktoś bez odpowiednio udokumentowanego przebiegu kariery i kierunkowego wykształcenia. Konieczne jest także ukończenie kursów związanych bezpośrednio z ochroną danych. Osoba na tym stanowisku posiada rozległe i specyficzne obowiązki, dlatego konieczne jest tu zatrudnienie osoby rzetelnej i zaznajomionej z przepisami. Może to być osoba z zewnątrz bądź pracownik Twojej firmy. Jakie jest główne zadanie inspektora? Jest on pośrednikiem między Urzędem Ochrony Danych Osobowych a Twoją firmą, a zatem podmiotem, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Zatem jego praca polega przede wszystkim na informowaniu o spoczywających na Tobie obowiązkach. Zajmuje się on także kontrolą czy organizowaniem szkoleń bądź audytów w firmie.

Kiedy powołać inspektora danych osobowych?

Wsparcie inspektora danych osobowych nie jest konieczne w każdej firmie. Jest to niezbędne wyłącznie w przedsiębiorstwach, które przetwarzają dane osobowe na dużą skalę. Oznacza to, że wykonują operacje, które mogą wpłynąć na dużą liczbę osób i powodować wysokie ryzyko w sytuacji naruszenia przepisów. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo działa na przykład na szczeblu międzynarodowym, najprawdopodobniej konieczne będzie powołanie inspektora danych osobowych. Możesz powołać go spośród swoich pracowników bądź skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej, która posiada wykwalifikowanych IOD.

W dzisiejszych czasach praca inspektora danych osobowych jest niezwykle istotna. To jedna z instancji, która zabezpiecza dane przed wyciekiem, a także edukuje pracowników, by nie dopuścili oni do naruszeń.