Znaczenie i skuteczność monitoringu znaku towarowego – kluczowe aspekty dla ochrony wizerunku marki

Znaczenie i skuteczność monitoringu znaku towarowego – kluczowe aspekty dla ochrony wizerunku marki

Znak towarowy bez wątpienia stanowi jeden z najcenniejszych aktywów każdej firmy, będąc ważnym czynnikiem składającym się na jej ogólny wizerunek i reputację wśród konsumentów. To sprawia, że kwestią priorytetową dla każdego przedsiębiorcy powinno być zagwarantowanie odpowiedniej ochrony marki, zwłaszcza w momencie ekspansji firmy na nowe, międzynarodowe rynki. Istotnym elementem tego procesu jest monitoring znaku towarowego. Sprawdź, dlaczego należy dopilnować tego obowiązku.

Monitoring znaku towarowego – najważniejsze informacje

Nadrzędnym celem monitoringu znaku towarowego jest wykluczenie ryzyka naruszenia praw osoby trzeciej jeszcze przed zgłoszeniem go w chińskim urzędzie patentowym. Badanie znaku pozwala bowiem zweryfikować ewentualne kolizje, które w przeciwnym wypadku mogłyby narazić firmę na straty finansowe wynikające z wprowadzenia na rynek towarów opatrzonych takim samym lub podobnym znakiem. To także moment, w którym można dokonać zmiany zawartych we wniosku o ochronę informacji celem dostosowania ich do określonych wytycznych i tym samym zwiększenia szansy na skuteczne zarejestrowanie znaku. Ponadto monitoring znaku towarowego stanowi istotne narzędzie kontroli działań podejmowanych przez konkurencję, pozwalając na bieżąco weryfikować, czy w chińskim urzędzie patentowym nie zostały zgłoszone takie same lub podobne znaki. Dzięki temu – w przypadku zidentyfikowania naruszenia praw ochronnych – można działać błyskawicznie, uruchamiając niezbędne procedury zmierzające do odzyskania znaku.

Badanie znaku towarowego przed rejestracją w chińskim urzędzie patentowym

Wielu przedsiębiorców w momencie ekspansji za Wielki Mur kieruje się mylnym założeniem, że jeśli w rejestrze publikowanym przez chiński urząd patentowy nie znajduje się taki sam znak towarowy, oznacza to tym samym brak przeszkód do zgłoszenia go do rejestracji. W praktycznym zastosowaniu często okazuje się jednak, że taka powierzchowna analiza jest błędna i niewystarczająca.

Aby mieć pewność, że dany znak jest możliwy do rejestracji, należy wykonać profesjonalny monitoring znaku towarowego, który uwzględni również podobieństwo znaków i inne specyficzne aspekty właściwe tylko dla chińskiego prawa. O taką dogłębną analizę jednak trudno bez dobrej znajomości chińskiej kultury biznesowej i obowiązujących w Państwie Środka procedurach. Warto więc powierzyć to zadanie doświadczonym specjalistom, którzy działają lokalnie w Chinach i potrafią skutecznie zwalczać nieuczciwe kroku konkurencji oraz wszelkie próby naruszenia znaku towarowego.

Przedsiębiorcy, którzy planują rozszerzenie dotychczasowej działalności na rynek chiński, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że badanie znaku towarowego i jego zdolności rejestracyjnej stanowi formalność o niebagatelnym znaczeniu dla ich przyszłych decyzji biznesowych. Podczas takiej analizy specjaliści skrupulatnie analizują zgłoszone i zarejestrowane znaki w Chinach, współpracując w tym celu z rzecznikami patentowymi.