Wzajemny podział majątku przy rozwodzie – zasady i strategie negocjacyjne

Wzajemny podział majątku przy rozwodzie – zasady i strategie negocjacyjne

Jedna z najważniejszych kwestii, które należy uregulować podczas rozwodu, to podział majątku. Rozstrzygnięcie kwestii majątkowych może być skomplikowane, ale zrozumienie zasad i zastosowanie właściwych strategii negocjacyjnych może pomóc w osiągnięciu sprawiedliwego i satysfakcjonującego porozumienia.

Majątek wspólny, a osobisty – co musisz o nim wiedzieć?

Jedną z ważniejszych informacji dla małżonków, których czeka wzajemny podział majątku, dotyczy dóbr osobistych oraz wspólnych. To ważne, ponieważ tylko ta druga grupa ulega podziałowi majątku przy rozwodzie. Zalicza się do nich dobra nabyte w trakcie związku małżeńskiego, również te, które pozyskał jeden z partnerów. Z kolei majątek osobisty to dobra nabyte przez obie strony przed zawarciem małżeństwa. Mówimy tu oczywiście o sytuacji, w której para nie zawarła tzw. umowy przedmałżeńskiej, zwanej również intercyzą i mamy do czynienia ze wspólnością majątkową.

Podział majątku przy rozwodzie – umowny czy sądowy?

Istnieją dwa sposoby, na które można przeprowadzić wzajemny podział majątku, jeżeli dojdzie do sprawy rozwodowej. Pierwsza opcja to polubowna umowa, którą można sporządzić z pomocą adwokata. To także łatwiejszy sposób, ponieważ sprawy o podział majątku mogą być długotrwałe i skomplikowane. Inna opcja to sądowny podział majątku przy rozwodzie. Dochodzi do niego, gdy strony nie są w stanie się porozumieć i ustalić konsensusu.

Od czego zacząć wzajemny podział majątku?

Niezależnie od tego, czy przeprowadzamy go polubownie, czy w sądzie, najpierw powinniśmy stworzyć swego rodzaju katalog, ponieważ podział majątku przy rozwodzie obejmuje zazwyczaj wszelkie nabyte w trakcie małżeństwa aktywa i długi. Mogą to być nieruchomości, środki pieniężne, inwestycje, samochody, przedsiębiorstwa, ale także długi hipoteczne, czy kredytowe.

Jaką strategię negocjacyjną przyjąć?

W wyborze strategii, która ułatwi wzajemny podział majątku pomoże Ci kilka wskazówek:

  • Zidentyfikuj priorytety i cele. Określ, co jest dla Ciebie najważniejsze i na czym najbardziej Ci zależy. Czy jest to konkretna nieruchomość, równowartość gotówkowa, czy inne aktywa? Ułatwi Ci to skoncentrowanie się na kluczowych aspektach podziału majątku przy rozwodzie.
  • Znajdź wspólny grunt. Negocjacje podziału majątku przy rozwodzie często wiążą się z emocjami i konfliktem. Warto jednak próbować znaleźć wspólny grunt i rozwiązania, które zaspokoją obie strony. Bądź otwarty na kompromisy i elastyczny w poszukiwaniu rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla Ciebie i Twojego byłego partnera.
  • Skorzystaj z mediacji lub prawnika. Jeśli negocjacje bezpośrednie z małżonkiem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, warto skorzystać z usług mediatora lub adwokata specjalizującego się w rozwodach. Mediacja może być skutecznym narzędziem, które umożliwia rozwiązanie sporów.
  • Realistyczne oczekiwania. Nie zawsze uda się osiągnąć idealnie równy podział. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne czynniki i skupić się na osiągnięciu rozwiązania, które uwzględnia potrzeby obu stron.

Niezbędnych informacji prawnych do przygotowania publikacji dostarczyła  Kancelaria Młyńska