Udana mediacja w sprawach rodzinnych – rozwiązanie, na które Cię stać

Udana mediacja w sprawach rodzinnych – rozwiązanie, na które Cię stać

Nie od dziś wiadomo, że często w sprawach rodzinnych dochodzi do poważnych zadrażnień, które mogą wymagać interwencji sądowej. Dzieje się tak w przypadku spraw o: podział majątku, sprawowanie władzy rodzicielskiej, czy też konieczności ustalenia wysokości alimentów i in. W nie każdej sytuacji warto jednak kierować od razu sprawę do sądu. Dobrym oraz skutecznym rozwiązaniem może się tutaj okazać owocna mediacja w sprawach rodzinnych, którą przeprowadzi upoważniona do tego osoba. Na taką mediację możemy się zdecydować sami, a w niektórych momentach może ją nakazać odgórnie sąd. Mediacja jest o wiele tańsza od postępowania sądowego i może nam przynieść szybsze rozwiązanie naszych problemów rodzinnych. Warto tutaj pamiętać o obowiązku zachowania tajemnicy mediacji przez mediatorów. Tego typu działanie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego, a strony konfliktu mogą się łatwiej porozumieć, bez konieczności postępowania sądowego.

Profesjonalna mediacja w sprawach rodzinnych – pomoc np. co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej na wyciągnięcie ręki

Jeśli więc nie wiemy, jak może wyglądać pierwsze posiedzenie mediacyjne, ile wynosi wynagrodzenie mediatora lub mediatorki i co leży w zakresie prowadzenia mediacji, a czego tak nie załatwimy, to koniecznie tego typu wiedzę należy zdobyć za pośrednictwem profesjonalnej witryny online. Kompleksową wiedzę o tym, jak wygląda potencjalne przeprowadzenie mediacji oraz co się wiąże z przeprowadzeniem mediacji, zdobędziemy za pośrednictwem strony: https://mediana.sos.pl/baza-wiedzy/mediacja-w-sprawach-rodzinnych/. Jest to na pewno dobry trop, zanim pomyślimy o skomplikowanym oraz kosztownym, pełnoskalowym postępowaniu sądowym. Warto tutaj też zajrzeć do cennika ośrodka mediacyjnego, bo wysokość wynagrodzenia mediatora albo mediatorki może być dla nas miłym zaskoczeniem. Po zdecydowaniu się na ten sposób rozwiązania naszych kłopotów, możemy liczyć na to, że osoba odpowiedzialna za mediację dokładnie nam opowie, na czym ona polega i czego możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości. Po zakończonym postępowaniu mediator przekazuje sądowi protokół, a do kosztów mediacji dolicza wydatki, które może w ten sposób rozliczyć.

Mediacja pomoże nam dojść do konsensusu, jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych oraz spraw rodzinnych – warto z niej skorzystać jak najszybciej

W każdym postępowaniu mediacyjnym, które jest poufną metodą rozwiązywania sporu przez neutralnego mediatora albo mediatorkę, można sporo zyskać. Z prowadzeniem mediacji wiążą się bowiem nie tylko niższe koszty, ale i mniejsze nerwy, a dobrze prowadzone postępowanie mediacyjne pomaga także opanować emocje. Przed rozpoczęciem mediacji warto zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty, czy też spisać argumenty, które przydadzą się w danym postępowaniu mediacyjnym. Takie działanie może przyczynić się do szybszego ustalenia warunków rozstania pomiędzy rodzicami, czy też do ustalenia naprzemiennej opieki nad dziećmi itp. Warto pamiętać też o tym, że na każdym etapie postępowania sądowego, obejmującego np. rozwód i separację, można skorzystać z mediacji. Po otrzymaniu postanowienia sądu, gdy zostały m.in. opłacone wydatki mediatora poniesione w sprawie, można spokojnie żyć dalej. Należy jednak pamiętać o tym, że do zawarcia ugody przed mediatorem konieczna jest chęć porozumienia. Osoba mediująca może bowiem odmówić poprowadzenia mediacji, jeśli uzna, że dana sprawa nie ma szans powodzenia w postępowaniu mediacyjnym. Wtedy pozostanie nam tylko i wyłącznie droga sądowa, na końcu której na podstawie postanowienia sądu, strony ustalą, jak np. podzielić majątek, czy też dzielić się opieką nad małoletnimi i in.

Mediacja sądowa, pozasądowa, a może negocjacje – wybór ma znaczenie

Trzeba także dokładnie podkreślić, że mediacja nie jest metodą obejścia prawa, ale nowoczesną metodą na to, by dogadać się w trudnych sytuacjach na dogodnych warunkach. Wszelkie kłopoty w toku mediacji zależą od spojrzenia na nie z zimną krwią, kiedy to strony uzgadniają wspólnie z mediatorem, sposoby ich rozwiązania na dobre. Warto tutaj podkreślić, że mediatorkę albo mediatora wspólnie wybierają strony danego sporu. Jeśli ich decyzja nie zawiera sprzeczności, a strony wyrażają zgodę na daną osobę, to szanse załatwienia takiej sprawy zdecydowanie rosną. W sytuacjach skrajnych trzeba dążyć do zaspokojenia potrzeb rodziny oraz swoich oczekiwań. W przypadku mediacji jest na to o wiele większa szansa. Oczywiście w przypadku braku ugody pozostanie nam zwykła procedura sądowa, która także sprawi, że w przyszłości z pewnością rozwiążemy nasze problemy. Miejsce, w którym będą się odbywać indywidualne spotkania mediatora ze stronami, można także wynająć, ale wówczas koszty wynajmu, tak jak koszty mediacji ponoszą strony wspólnie. Owocny przebieg postępowania mediacyjnego zależy więc od wielu drobnych szczegółów, bez względu na to czy w rachubę wchodzi mediacja sądowa czy też jej pozasądowa forma. Każde następne posiedzenie mediacyjne przybliży nas do polubownego załatwienia sprawy.