Prowadzenie terapii metodą integracji sensorycznej – jak zostać specjalistą?

Prowadzenie terapii metodą integracji sensorycznej – jak zostać specjalistą?

Studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej pozwolą na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej współczesnych zagadnień w edukacji i rehabilitacji osób z zaburzonym rozwojem sensomotorycznym. Dzięki nim zdobędziesz i rozwiniesz kompetencje w zakresie diagnozy oraz zapoznasz się z zasadami postępowania terapeutycznego.

Integracja sensoryczna – czym jest?

Człowiek jest otoczony ogromną stymulacją ze wszystkich stron swojego świata. Codziennie widzimy i dotykamy dużą ilość przedmiotów o różnych kształtach, kolorach, fakturach, słyszymy wszelkiego rodzaju dźwięki: muzykę, szepty, odgłosy zwierząt i maszyn, smakujemy potraw, czujemy silne zapachy, czujemy również ciała kierujemy go do wykonywania określonych czynności. Wszystkie te czynności, które wykonujemy, wymagają zaangażowania naszych systemów sensorycznych – nie jest tajemnicą, że człowiek postrzega świat zmysłami.  Oprócz bardziej popularnych: dotyku, wzroku, węchu, smaku i słuchu, mamy jeszcze dwa inne zmysły: przedsionkowy i propriocepcję. Jeśli nasze ciała prawidłowo odbierają i przetwarzają wszystkie informacje z zewnątrz, proces integracji sensorycznej przebiega pomyślnie – postrzegamy świat jako przyjazne środowisko. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy nasze mózgi nie są w stanie prawidłowo odbierać i przetwarzać bodźców zewnętrznych. Duża część otaczającego nas świata często bardzo mocno pachnie, gdy przyjazny, delikatny dotyk boli, a nasze własne ciała nie chcą nas słuchać. To tylko kilka przykładów zaburzeń związanych z rozwojem procesów integracji sensorycznej. Analizując powyższe przykłady, nietrudno sobie wyobrazić, w jakim stopniu utrudniają one funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Wtedy potrzebna jest pomoc specjalisty. Jak prowadzić terapię integracji sensorycznej, jak zdobyć odpowiednie kompetencje?

Integracja sensoryczna studia – cele i zakres nauczania

Celem studiów na kierunku integracja sensoryczna jest dostarczenie wiedzy na temat domen funkcjonalnych oraz możliwości wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami sensorycznymi i motorycznymi. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje przydadzą się jako terapeuci AI w specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych placówkach edukacyjnych i placówkach wczesnego wsparcia, a także psychologii edukacyjnej i poradniach specjalistycznych. Studia Integracji Sensorycznej umożliwiają przyszłym absolwentom tego kierunku rzetelne przygotowanie się do pracy terapeutycznej obejmującej diagnostykę, a także leczenie dzieci z zaburzeniami sensomotorycznymi. Został opracowany przez ekspertów z dużym praktycznym doświadczeniem w leczeniu dzieci z różnymi schorzeniami.

Integracja sensoryczna studia podyplomowe

Wybierając Studia Integracji Sensorycznej masz możliwość zostania ekspertem w tej dziedzinie oraz zdobycia kwalifikacji do samodzielnej praktyki planowania pracy z dziećmi z niepełnosprawnością rozwojową i ruchową. Ponadto kształcisz się w zakresie konstruowania planu leczenia w ramach wczesnego wsparcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi. Będziesz potrafił samodzielnie diagnozować i obserwować klinicznie dzieci oraz planować i wdrażać leczenie zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz praktycy z wieloletnim stażem pracy pomogą Państwu w tym zakresie. Integracja sensoryczna studia podyplomowe online w Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych pomaga zyskać wysokie kompetencje, niezależnie od miejsca w którym mieszkamy, ponieważ wszystkie zajęcia prowadzone są online.

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/studia-nauczycielskie/integracja-sensoryczna/