O czym należy pamiętać przy budowie domu?

O czym należy pamiętać przy budowie domu?

Budowa domu to dla wielu właścicieli nieruchomości poważny krok, wymagający przemyślenia i rozsądnej inwestycji. Jednak przed wyborem i zakupem działki, nie można pominąć niezbędnych formalności. Dobrze jest wiedzieć, w jakiej kolejności przystępować do kolejnych etapów, aby budowa domu przebiegła sprawnie i pomyślnie. O czym należy pamiętać? Podpowiadamy!

Budowa kroku – aspekty prawne

Wielu początkujących inwestorów stawia przed sobą pytanie: od czego zacząć budowę domu? W celu dopełnienia wszystkich formalności należy spełnić określone warunki i dostarczyć niezbędne dokumenty do właściwych urzędów. Dodatkowy stres przy inwestycji w dom nie jest potrzebny, stąd warto wiedzieć, jakie działania należy podjąć krok po kroku. 

  1. Wybór odpowiedniej działki – w pierwszej kolejności trzeba zdecydować o miejscu, w którym zostanie postawiony nowy dom. Wybór działki z reguły wiążę się ze stworzeniem wizji architektonicznej obiektu. Dlatego szukając odpowiedniej lokalizacji, warto zawrzeć koncepcję, która pozwoli na sporządzenie dokładnego projektu budowlanego. Jego przygotowanie może zostać zlecone zgodnie z indywidualnymi wytycznymi.
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uwzględnia on rodzaj i formę budynków, które mogą powstać w danej lokalizacji. W przypadku budowy domu należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z MPZP, aby sporządzony projekt był zgodny z prawem. Jeśli działka nie jest objęta planem, należy zgłosić do urzędu gminy wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Musi składać się z części opisowej i rysunkowej. Zarówno zagospodarowanie terenu, jak i warunki zabudowy nie dają jednak prawa do terenu dla wnioskodawców. 
  3. Projekt budowlany – pozwolenie na budowę domu wymaga dysponowania dokładnym projektem budowlanym. Składa się na niego projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowanie terenu. Adaptacja planu domu musi zostać przyjęta zgodnie z wytycznymi, które są zawarte w MPZP lub decyzji o wydaniu warunków zabudowy. Stworzenie indywidualnego projektu, mimo że jest możliwe, wiąże się z większym nakładem finansowym i czasowym.
  4. Pozwolenie na budowę – dysponowanie gotowym projektem domu umożliwia ubieganie się o pozwolenie na budowę. W przypadku, gdy musimy je uzyskać, wniosek należy skierować do starostwa powiatowego. Należy dołączyć do niego trzy egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, potwierdzenie uprawnień architekta, a także decyzję o warunkach zabudowy. Więcej informacji na temat procedury uzyskania pozwolenia na budowę, znajdziesz na stronie: https://adwokatspiewak.pl/pozwolenie-na-budowe-domu/. Warto jednak mieć na uwadze, że nie zawsze jest to niezbędny krok i w określonych przypadkach wystarczy wznieść dom na zgłoszenie. 

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy - jaka jest różnica?

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy – jaka jest różnica?

Jeśli budowa obiektu wykracza poza obszar oddziaływania projektu, inwestorzy obowiązkowo muszą uzyskać zgodę na budowę. W tym celu należy złożyć wniosek, uwzględniający wyżej wspomniane elementy. Urząd na wydanie decyzji ma 65 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i podjęciu ostatecznej decyzji można rozpocząć planowaną budowę domu. Od 2023 roku prawo budowlane przewiduje brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku wolnostojących i maksymalnie dwukondygnacyjnych obiektów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2. Z kolei przy składaniu zgłoszenia na budowę należy uwzględnić przede wszystkim:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
  • informacje o obszarze oddziaływania obiektu, 
  • projekt zagospodarowania działki z wykonanym przez projektanta opisem technicznym instalacji. 

Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu, przyjmuje się, że w ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku można przystąpić do pracy nad budową obiektu.