Kto i jak może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto i jak może ogłosić upadłość konsumencką?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem i nie jest poradą inwestycyjną. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się możliwe dzięki przepisom zawartym w ustawie -Prawo Upadłościowe z dnia 24 marca 2020 roku. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, że upadłość konsumencka powinna być dostępna dla jak najszerszego grona obywateli. Uznano również, że postępowanie upadłościowe wobec konsumenta dostępne dla coraz szerszego grona osób ma dobre oddziaływanie społeczne oraz ekonomiczne. To sposób na wyjście z pętli zadłużenia dla wielu Polek i Polaków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie mają możliwości spłacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych. Jak ogłosić upadłość konsumencką? Co trzeba wiedzieć na ten temat i jak rozpocząć postępowanie upadłościowe osoby fizycznej?

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

  • co to jest upadłość konsumencka?
  • jak ogłosić upadłość konsumencką?
  • upadłość konsumencka Wrocław i inne miasta – jak szukać pomocy z zakresu upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to, w uproszczeniu, ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej, która nie ma możliwości spłaty swojego zadłużenia. Jak wskazują statystyki, coraz więcej Polek i Polaków decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki temu są oni w stanie wyjść z zadłużenia i krok po kroku „stanąć na nogi”.

Co to jest upadłość konsumencka? Najważniejsze informacje na temat ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka przysługuje osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, które nie są w stanie spłacać na bieżąco swoich zobowiązań, takich jak raty kredytu, czynsz, opłaty za prąd i gaz, oraz toczy się wobec nich (lub grozi im) postepowanie windykacyjne, czy komornicze.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, w pierwszej kolejności trzeba złożyć do sądu wniosek, wraz z pełnym wykazem wierzytelności oraz wykazem majątku upadłego. Następnie sąd podejmuje decyzję o rozpoczęciu postępowania upadłościowego, co skutkuje wstrzymaniem spłaty zadłużenia i wszelkich postępowań windykacyjnych. W dalszej kolejności sąd ogłasza masę upadłościową (likwidacja majątku), następuje powołanie syndyka i spłata zobowiązań wobec wierzycieli. Na koniec zadłużenie pozostałe po likwidacji majątku upadłego jest spłacane według ustalonego przez sąd planu. Dzięki temu następuje całkowite oddłużenie upadłego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto pamiętać również o tym, że upadłość konsumencka może być ogłoszona tylko w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że inne postępowanie według przepisów prawa przewidziane jest dla firm ogłaszających upadłość, a inne dla konsumentów nie prowadzących działalności, będących osobami niewypłacalnymi.  Za osobę niewypłacalną i podlegającą pod upadłość konsumencką możemy uznać konsumenta (osobę fizyczną), który nie uregulował nawet jednego zobowiązania i nie jest w stanie go spłacić.

Wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej może także złożyć wierzyciel. Prawo upadłościowe przewiduje taką sytuację w momencie, gdy osoba zalegająca ze swoimi wierzytelnościami w ciągu ostatniego roku zakończyła swoją działalność gospodarczą i wyrejestrowała się. Jednak prawo upadłościowe przewiduje dużo więcej korzyści oraz możliwości dla osoby, która sama zgłosi swoją upadłość konsumencką aniżeli w sytuacji, gdy zrobi za nią to jej wierzyciel.

Jeżeli potrzebujemy pomocy przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, warto skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanych kancelarii, zajmujących się doradztwem osobom zadłużonym. Aby znaleźć taką kancelarię w miejscu naszego zamieszkania, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę np. „upadłość konsumencka Wrocław” i zapoznać się z ofertami wyświetlających się na zapytanie firm doradzających w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jak prawidłowo zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

Jeśli chodzi o złożenie wniosku i rozpoczęcie samego postępowania upadłościowego wobec konsumenta, wystarczy złożyć wypełniony wniosek o upadłość konsumencką w Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym zajmującym się kwestiami upadłościowymi. Ma to być Sąd Rejonowy zgodny z miejscem zamieszkania dłużnika, adres zameldowania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania, dane dotyczące majątku osoby chcącej ogłosić upadłość, dane dotyczące zabezpieczenia majątku, rejestr wierzycieli wraz z kwotami, informację o wierzytelnościach spornych, szacunkową wycenę majątku dłużnika, informacje o aktualnej sytuacji życiowej dłużnika, uzasadnienie przyczyny niewypłacalności. Wniosek o upadłość konsumencką, wraz z załącznikami, możemy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Przy składaniu wniosku należy zapłacić opłatę sądową oraz opłatę skarbową.