Nadzór na budowie – obowiązki rzeczoznawcy budowlanego

Nadzór na budowie – obowiązki rzeczoznawcy budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego kontroluje, czy prace wykonywane są zgodnie z planem. Ponadto odpowiada on za odbiór robót, uczestniczy w próbach technicznych instalacji i przewodów kominowych, a także czuwa nad usunięciem ewentualnych wad. Taką funkcję może pełnić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Należy zaznaczyć, że reprezentuje interesy inwestora na budowie. Sprawdź, jakie są podstawowe obowiązki rzeczoznawcy budowlanego!

Dlaczego warto skorzystać z usług eksperta budowlanego?

Specjalista potrafi ocenić zgodność wykonania obiektu z projektem i standardami branżowymi. Dodatkowo rzeczoznawca budowlany weryfikuje pozwolenie na budowę i dokumentację techniczną. Regularne kontrole pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, co wpływa na jakość prac i bezpieczeństwo na placu budowy.

Zastanawiasz się, jakie są najważniejsze obowiązki rzeczoznawcy budowlanego i dlaczego warto skorzystać z jego pomocy? Specjalista współpracuje z projektantem, wykonawcą, inżynierem i kierownikiem inwestycji. Dzięki temu specjalista może na bieżąco reagować na ewentualne problemy i wprowadzać niezbędne zmiany.

Nadzór na budowie – obowiązki rzeczoznawcy budowlanego

Jak zaplanować budowę domu, żeby przebiegła szybko i sprawnie? Przede wszystkim warto skorzystać z usług eksperta, który będzie sprawował nadzór nad wszystkimi pracami. Jakie są obowiązki rzeczoznawcy budowlanego? Specjalista dba o to, żeby przedsięwzięcie przebiegało zgodnie z:

 • przepisami budowlanymi,
 • normami jakościowymi,
 • projektem,
 • oczekiwaniami inwestora.

Ekspert budowlany kontroluje poszczególne etapy budowy.  Na życzenie inwestora specjalista monitoruje jakość prac i użytych materiałów. Duża wiedza i doświadczenie sprawiają, że obowiązki rzeczoznawcy budowlanego są liczne. W ten sposób inwestor może rzadziej przyjeżdżać na budowę. Decydując się na współpracę ze specjalistą, możemy uniknąć wad fizycznych nieruchomości. Ekspert dba o bezpieczeństwo pracowników. Ponadto nadzór na budowie zapobiega przestępstwom, takich jak kradzież materiałów.

Obowiązki rzeczoznawcy budowlanego – kto może je sprawować?

Wiele osób zastanawia się, czy każdy może pełnić obowiązki rzeczoznawcy budowlanego. Aby pełnić wspomnianą funkcję, należy spełnić określone kryteria:

 • wykształcenie kierunkowe (inżynier, inżynier architekt, magister inżynier, magister inżynier architekt),
 • uprawnienia budowlane,
 • przynajmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
 • znaczący dorobek praktyczny, przy czym powinien być potwierdzony dokumentami i zeznaniami minimum trzech rzeczoznawców w zakresie, o który ubiega się kandydat,
 • przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Inspektor nadzoru budowlanego – kiedy warto go powołać?

Kiedy warto powołać inspektora nadzoru budowlanego? W niektórych sytuacjach obowiązkowo powołuje się osobę na to stanowisko. Rzeczoznawca budowlany przypomina, że dotyczy to:

 • obiektów zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • budynków o kubaturze wynoszącej co najmniej 2500 m³,
 • budowli i budynków o wysokości przekraczającej 15 m nad terenem,
 • mostów,
 • obiektów na terenach górniczych,
 • budynków zawierających pomieszczenia zagrożonych wybuchem.

Nie oznacza to, że nie możemy ustanowić inspektora nadzoru przy budowie domu jednorodzinnego. Dzięki temu zyskujemy pewność, że specjalista będzie czuwał nad prawidłową i bezpieczną realizację przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wiele czasu i stresu.

Ile kosztuje nadzór budowlany?

Ile trzeba zapłacić za nadzór budowlany? Cena zależy od złożoności projektu, zakresu usług i lokalizacji. Niemniej jednak warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Obowiązki rzeczoznawcy budowlanego są wykonywane rzetelnie, co przekłada się na bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku.

Podsumowując, nadzór na budowie jest szczególnie ważny w przypadku dużych inwestycji. Rzeczoznawca budowlany pilnuje, żeby wykonawca nie popełnił błędów, których usunięcie może być kosztowne i czasochłonne.