Kto potrzebuje uprawnień G2 F-Gazy?

Kto potrzebuje uprawnień G2 F-Gazy?

Spełnienie warunków technicznych obsługi urządzeń jest w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz sprężarkowej absolutnie niezbędne do prowadzenia działalności. Certyfikaty F-Gazy G2 to konieczność dla każdego pracownika, który chce zawalczyć o lepszą pozycję w tych branżach. Dla przedsiębiorców taki kandydat jest zaś niezwykle wartościowy. 

Uprawnienia do montażu lub demontażu urządzeń instalacji i sieci

Uprawnienia energetyczne to bardzo cenny element portfolio pracownika branży chłodniczej czy klimatyzacyjnej. Kluczowe są tutaj przede wszystkim uprawnienia grupy 2. Dotyczą one bowiem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych: https://f-gazy-on-line.pl/kursy/f-gazy

Posiadanie tego typu certyfikatów przez pracowników firmy potwierdza, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy z fluorowanymi gazami cieplarnianymi (F-gazy). Są to substancje, które mają duży wpływ na środowisko, dlatego tez pracować przy urządzeniach je wykorzystujących nie można bez odpowiedniego przygotowania. Więcej o kursach przygotowujących do pracy w tym szczególnym środowisku, przeczytasz tutaj: https://f-gazy-on-line.pl/

Uprawnienia G2 – dla kogo są niezbędne?

Kursy umożliwiające zdobycie uprawnień G2 uczą nie tylko pracy z konkretnymi urządzeniami, ale także zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej. Pozwalają zdobyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy, postępowania w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu. Chodzi więc nie tylko o umiejętność montażu, demontażu czy serwisu, eksploatacji urządzeń, lecz także zdolność postępowania w sytuacjach kryzysowych. Ta wiedza jest bezcenna m.in. dla:

 • pracowników firm chłodniczych, klimatyzacyjnych — instalatorów, monterów,
 • serwisantów urządzeń chłodniczych, klimatyzacji, sprężarek itp.
 • pracowników obsługujących kotły parowe, instalacje cieplne, piece przemysłowe itp.

Instalacje sprężonego powietrza i nie tylko

Grupa urządzeń, których zasad eksploatacji, serwisu, montażu i obsługi trzeba się nie tylko nauczyć, lecz także zdobyć na to potwierdzenie w postaci certyfikatu G2, nie jest mała. Uprawnienia tego typu potrzebne są dla osób obsługujących:

 • kotły parowe, wodne,
 • sieci i instalacje cieplne,
 • turbiny parowe/wodne,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody,
 • wentylację, klimatyzację i urządzenia chłodnicze (zobacz: https://f-gazy-on-line.pl/kursy/kurs-montazu-klimatyzacji)
 • różnego rodzaju pompy,
 • sprężarki powyżej 20 kW,
 • instalacje sprężonego powietrza,
 • urządzenia do magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • piece przemysłowe,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową,
 • urządzenia służące do automatycznej regulacji.

Chodzi o urządzenia i instalacje główne (najczęściej o mocy powyżej 50 kW) wraz z urządzeniami pomocniczymi sieci.