Jakie korzyści przynosi inwestowanie w akcje?

Jakie korzyści przynosi inwestowanie w akcje?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

W dobie powszechnie rosnącej inflacji ochrona posiadanego kapitału to kwestia, która staje się jeszcze bardziej istotna. W efekcie należy szukać form inwestycji, które ją umożliwią, a przykładem może być inwestowanie w akcje. Na czym to polega? Jakie korzyści można w ten sposób uzyskać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje jest najpopularniejszą formą gry na giełdzie, która polega za zakupie akcji notowanych na giełdzie w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Są to papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne, które dzięki ich emisji pozyskują dodatkowe fundusze. W tym miejscu należy podkreślić, że inwestowanie w akcje wymaga przyjęcia przez inwestora określonej strategii, którą może być zarówno spekulacja, jak i inwestowanie długoterminowe. Obie strategie znacznie się od siebie różnią, a podstawową kwestią jest horyzont czasowy inwestycji. W przypadku spekulacji akcje są bowiem z reguły kupowane i sprzedawane w trakcie tej samej sesji giełdowej, a inwestowanie długoterminowe nie ma bliżej określonego horyzontu czasowego. W jego przypadku inwestor może również liczyć na ewentualne wypłaty dywidend, które powiększają stopę zwrotu z inwestycji.

Jak inwestować w akcje?

Inwestowanie w akcje jest dostępne praktycznie dla każdego, co wynika z faktu, że warunkiem koniecznym jest w tym przypadku jedynie posiadanie rachunku maklerskiego. Otwiera się go u brokera, którym może być Saxo broker udostępniający możliwość inwestowania w akcje notowane na kilkudziesięciu światowych giełdach. Po otwarciu rachunku maklerskiego należy go zasilić, co umożliwia przelew z rachunku bankowego. Pozwala to zacząć kupować akcje, które powinny być staranie selekcjonowane. W jaki sposób kupować akcje? Informacje na ten temat znajdują się w artykule opisującym tajniki gry na giełdzie.

Jakie korzyści przynosi inwestowanie w akcje?

Za inwestowaniem w akcje przemawia przede wszystkim możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu, co w efekcie pozwala uchronić posiadany kapitał przed inflacją. Warto bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że depozyty bankowe nie chronią obecnie oszczędności przed inflacją, w związku z czym świadomi inwestorzy decydują się na inne formy inwestowania. Dlaczego jeszcze warto inwestować w akcje? Przede wszystkim ze względu na możliwość dywersyfikacji portfela, co jest jedną z podstawowych zasad inwestorów. Warto jednak podkreślić, że inwestowanie w akcje wiąże się również z ryzykiem, w związku z czym nie zawsze musi przynosić zyski. Należy zatem podejmować świadome decyzje inwestycyjne, co z pewnością wpłynie na skuteczność inwestycji. Ważne jest także to, by ograniczać emocje, które nie są w tym przypadku najlepszym doradcą.

Podsumowując należy stwierdzić, że za inwestowaniem w akcje przemawia wiele kwestii, co sprawia, że popularność tej formy inwestycji stale rośnie. Z pewnością przyczynia się do tego także dostępność, ponieważ w akcje inwestować może praktycznie każdy.