Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Powody zamknięcia działalności gospodarczej mogą być różne: począwszy od biznesowego niepowodzenia aż po zmianę planów życiowych. W każdym przypadku od momentu podjęcia decyzji do faktycznego zakończenia działalności upływa nieco czasu – to moment, w którym musisz dopełnić wszelkich formalności. O czym trzeba pamiętać, kończąc działalność gospodarczą? Jakie kroki są kluczowe?

1. Likwidacja działalności gospodarczej – podstawy

2. Jak zamknąć działalność gospodarczą krok po kroku?

3. Jak zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą?

4. Likwidacja działalności w formie spółki

To, jak zamknąć działalność gospodarczą w konkretnym przypadku, wynika z wielu czynników. Podstawowym aspektem jest forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż procedury wyglądają inaczej, gdy zamknięcie działalności gospodarczej dotyczy firmy jednoosobowej, a inaczej w przypadku spółki prawa handlowego. Podstawowy schemat jest jednak taki sam i możesz przeczytać o nim poniżej.

Likwidacja działalności gospodarczej – początki

Na początku warto podkreślić, że – aby zamknięcie działalności gospodarczej zakończyło się sukcesem – konieczne jest przeprowadzenie pełnej procedury. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, jej przebieg zależy przede wszystkim od tego, czy sprawa dotyczy jednoosobowej działalności czy też biznesu w formie spółki. W pierwszym przypadku przedsiębiorca musi zostać wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś w drugim – z Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to natomiast możliwe po dopełnieniu całości procedury.

Jak zamknąć działalność gospodarczą krok po kroku?

Jak w praktyce wyglądają wszystkie konieczne etapy procedury? Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy zaliczają się:

  • spłata wszystkich zobowiązań,
  • sporządzenie właściwej dokumentacji dla Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym między innymi wykaz składników majątku,
  • upłynnienie majątku firmy.

Dodatkowo podatnicy opłacający podatek VAT przygotowują spis z natury towarów na dzień, w którym następuje zamknięcie działalności. Likwidacja działalności może wymagać zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli działalność wiąże się z odprowadzaniem podatku akcyzowego.

Oczywiście, to ogólne schematy, które zawsze dostosowuje się do określonej sytuacji, zwłaszcza do formy prawnej prowadzonej działalności. Przyjrzyjmy się teraz szczegółom nieco bliżej.

Jak zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą?

Likwidacja jednoosobowej działalności oznacza, jak wspomnieliśmy już wcześniej, wykreślenie stosownego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wniosek przedsiębiorcy. Co ważne, sam fakt likwidacji działalności gospodarczej nie musi być później zgłaszany do innych instytucji, gdyż fakt wykreślenia z CEIDG zostaje automatycznie przesłany do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Najważniejsze jest wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika składek. Z punktu widzenia obowiązku podatkowego natomiast kluczowe okazuje się sporządzenie wykazu składników majątku i opracowanie spisu z natury.

Likwidacja działalności w formie spółki

W podobny sposób likwiduje się działalność prowadzoną w formie spółki, choć proces ten jest bardziej rozbudowany. Najważniejszą różnicę stanowi podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki oraz o przejściu do jej likwidacji. Bardzo ważne jest także postępowanie likwidacyjne pozwalające zakończyć wszystkie sprawy, odzyskać wierzytelności i spłacić zobowiązania.