Czym są kolumny kombinowane MCC?

Czym są kolumny kombinowane MCC?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Stawianie solidnych konstrukcji niekiedy wymaga wcześniejszego stworzenia dodatkowych wzmocnień. Dotyczy to m.in. terenów w pasie nadmorskim lub starorzeczy, gdzie występują słabe grunty o niskim stopniu nośności. Jednym ze sposobów, by je ukształtować i wzmocnić, są kolumny kombinowane MCC.

Czym są kolumny kombinowane MCC?

Kolumny kombinowane MCC to jedna z metod wzmocnienia podłoża wykorzystywana w przypadku gruntów niespoistych. Technika ta ma wiele wspólnego zarówno z kolumnami betonowymi, jak i wibroflotacją – można stwierdzić, że kolumny kombinowane MCC łączą te dwa rozwiązania. Celem stosowania MCC jest wspieranie niespoistych, słabych terenów o niskiej nośności poprzez zwiększenie parametrów wytrzymałościowych podłoża oraz minimalizację ryzyka odkształcenia gruntu.

Realizacja metody kolumn kombinowanych MCC polega na wprowadzeniu do podłoża specjalnie wyprofilowanych kolumn betonowych. Ich trzony są umiejscowione na głębokości gruntów nienośnych. W trakcie wykonywania dalszej części działa już z kolei metoda wibroflotacji, która zagęszcza i utwardza grunt wokół kolumn.

Jak wykonuje się kolumny kombinowane MCC?

Na metodę kolumn kombinowanych MCC składa się kilka etapów, które wspólnie umożliwiają przygotowanie stabilnego, utwardzonego podłoża. Pierwszym krokiem jest utworzenie otworu w niestabilnym gruncie – sposób jego wykonania zależy od charakterystyki ziemi oraz rodzaju zabudowy w danej lokalizacji. Otwór ten powstaje z użyciem specjalnego wibratora (tzw. wibroflot) lub świdra CFA, który pozwoli osiągnąć wymaganą głębokość – może ona sięgać nawet do 30 metrów.

Kolejnym etapem jest betonowanie, czyli wtaczanie mieszanki betonowej we wcześniej utworzony otwór. Jest ona podawana pod ciśnieniem za pośrednictwem wymodelowanej rury materiałowej montowanej do wibroflotu. W efekcie grunty nienośne są rozpychane, co pomaga przygotować miejsce na umieszczenie kolumny o średnicy wynoszącej przeważnie 40-120 cm. Ostatni krok to zagęszczanie, które pozwala wykończyć zadanie i zapewnić żądaną stabilność podłoża.

Kolumny kombinowane MCC – zastosowanie

Kolumny kombinowane MCC są wykorzystywane głównie na gruntach organicznych, spoistych miękkoplastycznych i niespoistych. Stosuje się je m.in. do wzmocnienia terenu pod nasypy drogowe i inne obiekty infrastruktury, a także do przygotowywania fundamentów pod większe budynki. Tego typu usługi oferują różne przedsiębiorstwa działające na terenie Polski – jedną z nich jest Menard, firma z wieloletnim doświadczeniem w realizacji różnych metod wzmacniania gruntu.