Jak prawidłowo ewidencjonować fakturę zaliczkową?

Jak prawidłowo ewidencjonować fakturę zaliczkową?

Księgowość to nieodłączny element działalności gospodarczej. Zadanie to można wykonywać we własnym zakresie, zatrudnić etatową księgową lub zlecić zewnętrznej jednostce. Ostatnia propozycja cieszy się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem. Na co można liczyć korzystając z usług biura rachunkowego?

Księgowość pod kontrolą

Głównym zadaniem, jakie realizuje biuro rachunkowe, jest prowadzenie szeroko rozumianej rachunkowości firmy. W praktyce oznacza to dokumentowanie działań finansowych w oparciu o dowody księgowe. W kompetencjach jednostki jest również inwentaryzacja stanu rzeczywistego aktywów oraz pasywów, ich wycena, a także ustalanie wyniku finansowego. Co więcej, doświadczeni księgowi dbają o prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych. Ważnym elementem jest ponadto odpowiednie gromadzenie dokumentacji księgowej, przechowywanie firmowej dokumentacji.

Faktura zaliczkowa – zabezpieczenie dla firmy

Faktura zaliczkowa to narzędzie, z którego często korzystają przedsiębiorcy. Jest to dokument potwierdzający przyjęcie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania konkretnej usługi. Działanie często traktowane jest jako zabezpieczenie.

Faktury zaliczkowe powinny być wystawiane i rozliczane po każdym przyjęciu należności. Wykonaniem tego zadania zajmuje się doświadczona księgowa Gdynia, która wiem że otrzymanie zaliczki na poczet przyszłych usług wiąże się z obowiązkiem podatkowym w zakresie VAT, nie wymaga jednak opodatkowania podatkiem dochodowym. Prawnym potwierdzeniem otrzymania zaliczki jest wspomniana faktura podatkowa. Dokument należy wystawić najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu płatności, aczkolwiek nie prędzej niż 60 dni przed pobraniem zaliczki.

Faktura zaliczkowa w ewidencji firmy

Każda zaliczka powinna być potwierdzona wystawieniem faktury zaliczkowej. Zaliczka nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, dlatego też nie jet ujmowana w księdze przychodów i rozchodów. W praktyce oznacza to, że księgowanie faktury zaliczkowej jest ujmowane wyłącznie w rejestrze sprzedaży VAT, w księdze przychodów i rozchodów jest ewidencjonowana wyłącznie faktura końcowa. Warto dodać, że VAT z faktury końcowej jest rozliczany wyłącznie w części, która nie została uwzględniona podczas księgowania faktury zaliczkowej.

W przypadku odbiorcy księgowanie faktury zaliczkowej nie jest rozliczane jako koszty uzyskania przychodu. Otrzymaną zaliczkę można rozliczyć w ten sposób dopiero po wystawieniu faktury końcowej. Podatek VAT można natomiast odliczyć na zasadach ogólnych, czyli w momencie otrzymania dokumentu finansowego. Reasumując, księgowa Gdynia każdą fakturę zaliczkową ewidencjonuje w rejestrze VAT, natomiast w księdze przychodów i rozchodów uwzględnia wyłącznie fakturę końcową.