Do czego warto wykorzystywać kruszywo?

Do czego warto wykorzystywać kruszywo?

Pozornie mogłoby się wydawać, że pokruszone kamienie nie są niczym przydatnym. W rzeczywistości znajdują szereg zastosowań, głównie w budownictwie. Dobrym przykładem jest żwir, będący jednym z najpopularniejszych kruszyw. W jaki sposób wykorzystuje się dzisiaj to i inne kruszywa?

Kruszywo i żwir – co to takiego?

Nie każdy wie, czym tak właściwie jest żwir, albo jeszcze ogólniej, kruszywo. Warto zatem wyjaśnić tę kwestię. Otóż kruszywem określa się materiały sypkie. Według definicji są to materiały pochodzenia mineralnego lub organicznego. Innymi słowy, za kruszywa uznajemy materiały sypkie powstałe z pokruszonych skał lub też będące skamielinami. Jednak rzeczywistość wykracza poza przytoczoną definicję. Obecnie stosuje się też kruszywa syntetyczne.

Natomiast żwir to jeden z rodzajów kruszywa. Aktualnie należy do tych najpopularniejszych. Jest to materiał sypki, który zawdzięcza swoje powstanie skale osadowej. Złoża żwirów występują w różnych lokalizacjach. Otóż materiał ten może mieć pochodzenie zarówno rzeczne lub jeziorne, jak i morskie czy też polodowcowe.

Kruszywa znacząco się między sobą różnią i to pod wieloma względami. Główna różnica dotyczy frakcji, czyli rozmiarów pojedynczych elementów tworzących kruszywo. W przypadku żwiru frakcja zawsze jest większa niż 2 mm i może osiągać wartość nawet kilku centymetrów. Niemniej w budownictwie żwirem nazywa się jedynie te materiały, których frakcja nie przekracza 63 mm.

Do czego wykorzystać kruszywo?

Żwir jest dzisiaj powszechnie stosowany w budownictwie, zarówno przy największych, jak i przy tych całkiem małych projektach. Można go wykorzystać jako składnik betonu. Ponadto żwirem uzupełnia się masy bitumiczne. Częściej jednak stanowi on jedną z warstw jezdni, znajdującą się pod asfaltem. Ponadto materiał można zastosować jako wypełnienie pustych przestrzeni podczas budowy zarówno dróg, jak i budynków. Sprawdza się też jako nawierzchnia. Swego czasu popularne były bieżnie żwirowe, dzisiaj natomiast żwir częściej służy jako podjazd do garażu.

Zapraszamy po więcej informacji: Żwir Rybnik.