Czy montaż przydomowej oczyszczalni na działce należy zgłosić urzędowo?

Czy montaż przydomowej oczyszczalni na działce należy zgłosić urzędowo?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie, które coraz częściej wybierane jest przez właścicieli domów jednorodzinnych, którzy nie mają możliwości przyłączenia swoich budynków do zbiorczej kanalizacji. Planując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, muszą oni jednak pamiętać o formalnościach związanych z tymi pracami, o których więcej dowiesz się z tego artykułu.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na pozwolenie na budowę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 przydomowe oczyszczalnie ścieków, które mają wydajność do 7,5 m3 na dobę, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że prace z tym związane mogą być realizowane dowolnie. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków nawet tej o przepustowości mniejszej niż wskazana powyżej wymaga bowiem zgłoszenia w odpowiednim dla miejsca realizacji montażu Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Dodatkowo należy również pamiętać, że w przypadku kiedy oczyszczalnia ma mieć przepustowość większą niż 5m3 na dobę lub pochodzące z niej ścieki mają być odprowadzane do na przykład rowu melioracyjnego, jej montaż wymaga także złożenia operatu wodnoprawnego.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków krok po kroku

Aby zgłosić montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, należy przede wszystkim pobrać mapkę działki z Wydziału Geodezji, a następnie nanieść na nią miejsce montażu urządzenia oczyszczalni. Dodatkowo należy także wypełnić druk zgłoszenia robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Oba te dokumenty wraz z oświadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz opisem technicznym oczyszczalni, który w przypadku firmy EKO-BIO przekazywany jest dla klientów w momencie zakupu urządzenia, trzeba z kolei złożyć w odpowiednim dla miejsca realizacji montażu Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Data złożenia kompletu dokumentów nie może być krótsza niż 21 dni przed planowanym montażem oczyszczalni ścieków.

Ile jest ważne zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Po złożeniu dokumentów zgłaszających montaż przydomowej oczyszczalni oraz otrzymaniu tak zwanej milczącej zgody w postaci braku sprzeciwu ze strony urzędu realizacja inwestycji musi odbyć się maksymalnie w ciągu 2 lat od daty wskazanej jako początkowy termin rozpoczęcia montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podsumowując, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków nie zawsze wymaga pozwolenia na budowę, jednak za każdym razem związane z tym prace należy zgłosić w urzędzie.