Czym są koszty uzyskania przychodu?

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu są nieodłączną częścią pracy na podstawie umowy lub podczas prowadzenia działalności. W jaki sposób są naliczane i na co wpływają?

  1. Jakie wydatki nie są kosztami uzyskania przychodu?
  2. Co na pewno zalicza się do kosztów uzyskania przychodu?
  3. Jakie koszty uzyskania przychodu ma osoba zatrudniona na umową o pracę?
  4. Koszty uzyskania przychodów, a własna działalność

W celu osiągnięcia przychodów niezbędne jest poniesienie pewnych kosztów. W zależności specyfiki pracy, koszty uzyskania przychodu poniesione na jej realizację są różne. Koszt uzyskania przychodu, uwzględniony w deklaracji podatkowej pozwala na pomniejszenie podatku dochodowego.

 

Jakie wydatki nie są kosztami uzyskania przychodu?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że niektóre wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jest to bardzo istotna wiedza, pozwalająca na poprawne deklarowanie kosztów oraz przychodów, a w efekcie także podatku.

Przede wszystkim, kosztami uzyskania przychodów nie nazywamy wydatków na reprezentację, odsetek powstałych na skutek nieterminowej spłaty zobowiązań, odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków na ubezpieczenie AC.

 

Co na pewno zalicza się do kosztów uzyskania przychodu?

Poprawnie naliczony koszty uzyskania przychodów muszą być nie tylko zgodne z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym, ale konieczne jest także ich poprawne udokumentowanie.

Kluczowe jest posiadanie faktur, w tym faktur VAT, a także rachunków i dokumentów celnych. Dodatkowo należy posiadać dokumenty dotyczące zmniejszenie lub zwiększenia przychodów. Warto także pamiętać, że posiadane dokumenty powinny zawierać wiarygodne dane na temat stron transakcji, adresy, daty oraz podpisy osób uprawnionych.

Bardzo często za koszty uzyskania przychodów uznaje się wszelkie wydatki niezbędne do prowadzenia działalności. Mogą być to koszty związane z utrzymywaniem strony www, opłaty za wynajem lokalu, usługi księgowe, sprzęt taki jak samochód służbowy lub komputer.

Jakie koszty uzyskania przychodu ma osoba zatrudniona na umową o pracę?

Rodzaj przychodów ma wpływ na podatki oraz PIT każdej osoby. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę pobierają wynagrodzenie, określone przez pracodawcę (podatnika). Osoba zatrudniona ponosi koszty uzyskania przychodu w związku z otrzymywaną pensją.

Wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów została ustalona przez ustawodawcę. Jeśli podatnik uzyskuje przychody z jednego źródła, koszty wynoszą 250 złotych miesięcznie, lecz nie więcej niż 3000 złotych za rok podatkowy.

W przypadku pobierania wynagrodzenia z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy górna granica kosztów wynosi 4500 złotych. Jeśli jednak miejsce pracy znajduje się w innej miejscowości niż adres zamieszkania, a pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, koszt uzyskania przychodu nie może przekroczyć 3600 złotych, przy kwocie 300 złotych miesięcznie.

 

Koszty uzyskania przychodów, a własna działalność

Koszty uzyskania przychodów powinny być dokumentowane w sposób przejrzysty i skrupulatny. Warto jednak pamiętać, że rodzaj opłat, które można uznać za koszt uzyskania przychodów, jest uzależniony od specyfiki branży.

Dla niektórych firm może być to sprzęt komputerowy i samochody, lecz dla wielu nie będzie on wiarygodny. Sposób rozliczania kosztów oraz podatku dochodowego zależy także od formy prowadzonej działalności, np. czy jest to ryczałt.

Osoby prowadzące własną działalność powinny rozliczyć PIT 36 online. To wygodna forma, pozwalająca oszczędzić czas. Natomiast osoby rozliczające się w formie liniowej, korzystają z formularza PIT 36L online.